Stem ja, for en sikkerheds skyld

Stem ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet 
- Dansk sikkerhed uden forbehold!

Få tilsendt kampagne nyheder

Sikkerhed uden forbehold

Danmarks sikkerhed må ikke være beholdendt. Fællesskab er nødvendigt når tyraner raser.
Danmarks politiske beslutningstagere og erhvervsliv skal sidde med ved forhandlingsbordet i fremtiden. Det skylder vi fremtidens danske interesser og sikkerhed.
Der eksisterede ingen fælles forsvarspolitik på EU-plan, da Danmark fik sit forsvarsforbehold i 1993. Men det danske forsvarsforbehold er de seneste år blevet en større og større udfordring i takt med forsvarssamarbejdet mellem EU-landene er blevet styrket. Forbeholdet holder os fra at kunne opnå indflydelse, når de afgørende beslutninger træffes.

Fællesskab uden forbehold

stem ja til tryghed - stem ja til sikkerhed

Informationsmateriale

Sådan kan du gøre en forskel - få tilsendt flyers til uddeling. Europabevægelsens sekretariat har fået trykt et større parti af flyers om forsvarsforbeholdet, som nu kan bestilles til uddelinger.

Myter & fake news fra debatten

Er EU-hæren en myte?

Danmark bliver ikke en del af EU-hær ved en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

I 1993 da Danmark fik forsvarsforbeholdet, var det netop en fremtidig EU-hær, som mange frygtede. I dag er det indskrevet i artikel 42 i EU-traktaten, at beslutninger om EU's forsvarsstrategi skal vedtages enstemmigt af alle EU’s medlemslande. Dette betyder, at alle medlemslande har mulighed for at deltage i de EU-missioner, som man ønsker at være en del af. På samme måde har EU ingen beføjelser til at sende Danmark i krig, da vi kan fravælge de militære operationer, som vi ikke ønsker at bidrage til.

Fratager EU vores suverænitet?

EU's forsvarsstrategi skal vedtages enstemmigt af alle medlemsstater, modsat andre politiske områder, hvor samarbejdet foregår på overstatslig plan. Ethvert land kan frit bidrage til EU-missioner eller afslå at deltage i dem efter eget ønske.
Ved at afskaffe forbeholdet vil vi derfor ikke underminere Danmarks suverænitet eller selvbestemmelse. Vi vil frit kunne vælge, hvilke forsvarsoperationer vi vil deltage i, fordi EU's forsvarssamarbejde er mellemstatsligt. Et mellemstatsligt samarbejde indebærer også, at hvert land har vetoret over for beslutninger, hvilket gør at lande der er en del af samarbejdet kan blokere for fremlagte sikkerhedspolitiske forslag. Denne mulighed har Danmark ikke grundet forbeholdet.

Hvad betyder EU for NATO?

At EU styrker Europas generelle magt til at engagere sig i forsvarspolitikken, betyder ikke, at NATO vil udfylde en mindre rolle i den europæiske sikkerhed. Fordi de fleste EU-lande også er NATO-medlemmer, er der en fælles interesse i at supplere frem for at duplikere ressourcer mellem de to organisationer. 

Når det kommer til militærpolitik, er EU og NATO to adskilte enheder. NATO kan desuden drage fordel af EU's seneste fokus på at styrke den europæiske forsvarsindustri og producere militært materiel, da forsvarskapaciteter udviklet i EU's regi kan anvendes i NATO-ramme eller bilateralt, hvis EU's medlemslande vælger at gøre det. 

Den amerikanske præsidents, Joe Biden, administration har desuden udtrykt ønsker om, at Europa skal have mere forsvarspolitisk indflydelse, hvilket USA mener vil forbedre snarere end hindre det transatlantiske samarbejde.

Seneste nyt om forsvarsforbeholdet

Danmarks sikkerhed må ikke være beholdendt. Fællesskab er nødvendigt når tyraner raser.
2. juni 2022
Stem ja for Danmarks fremtidige sikkerhed

Stine Bosse i Avisen Danmark tirsdag den 31. maj 2022 Debat: Når vi skal til stemmeurnerne og beslutte, om vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, vil et nej være et aktivt fravalg, […]

Læs mere
31. maj 2022
Drop fordommene, Marie Høgh. Så vil du forstå, hvorfor vi skal af med det forbehold

Af Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune (V) Nationalkonservativ EU-modstand er baseret på fordomme og forholder sig på intet tidspunkt til virkelighedens verden. Onsdag skal vi stemme om […]

Læs mere
31. maj 2022
Stine Bosse til DF: Forsvarsforbeholdet svækker dansk forsvarsindustri

Stine Bosse i Altinget 31.05.2022 Jo, forsvarsforbeholdet sætter dansk forsvarsindustri bagerst i køen, og det har konsekvenser for vores vækst og vores mulighed for at påvirke europæisk sikkerhedspolitik, skriver Stine Bosse […]

Læs mere
25. maj 2022
Den eneste funktion, som forbeholdet har, er en svækkelse af Danmarks fremtidige sikkerhed

Når vi den 1. juni skal stemme om forsvarsforbeholdet, handler det mest om at få indflydelse på vores egen tryghed og sikkerhed. De andre lande i EU er ved at […]

Læs mere
Se alle nyheder

Forbeholdsbloggen

Vi har spurgt en række prominente danskere hvad de mener om forsvarsforbeholdet
Du kan her læse hvad de tænker og mener om fremtiden for dansk forsvarspolitik

Bertel Haarder

Fhv. Udenrigsminister (V)

Martin Lidegaard

MF og formand for Udenrigspolitisk Nævn

Mogen Lykketoft

Fhv. Udenrigsminister (S) og Fhv. Formand for Folketinget

Johan Moesgaard Andersen

EU-chef i Dansk Metal

Maria Georgi Sloth

Radikal Ungdom

Christel Schaldemose

Medlem af Europa-Parlamentet (S)

Morten Helveg Petersen

Medlem af Europa-Parlamentet (RV)

Uffe Ellemann-Jensen

Fhv. Udenrigsminister (V)

Sofie Carsten Nielsen

Politisk leder for Radikale Venstre

Christiane Miβlbeck-Winberg

Europapolitisk chef hos Dansk Arbejdsgiverforening

Jan E. Jørgensen

Medlem af Folketinget og Europaudvalget (V)

Vil du være en del af debatten?

Bliv en del af kamppladsen for afskaffelse af forsvarsforbeholdet. 

Tilmeld dig vores Facebook-gruppe og bliv en del af valgkampen!

Arrangementer om forsvarsforbeholdet

Danmarks sikkerhed må ikke være beholdendt. Fællesskab er nødvendigt når tyraner raser.

Seneste afsluttede Begivenheder

Rosenørns allé 35, 1. th. 1970, Frederiksberg C.
Tlf. +45 33 141 141
E-mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk
Har modtaget tilskud fra
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram