1. juni 2022

Forsvarsforbeholdet er ikke tidssvarende til verden anno 2022

Af Sofie Carsten Nielsen, Politisk leder for for Radikale Venstre

Nu er valgkampen endelig kommet i gang – og det er jeg meget glad for. Jeg har de seneste dage været rundt i landet og haft en masse gode diskussioner og samtaler med andre politikere og borgere. Der er mange tvivlere og især de unge er meget i tvivl. Og det kan jeg godt forstå. Jeg selv er ikke i tvivl og vil stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Men jeg forstår godt tvivlen. Alle de unge danskere har aldrig oplevet gammeldags, territorial krig på det europæiske kontinent. Vi har længe haft autokrater som Putin og Kim Jong-un i vores bevidsthed og med en aggressiv fremfærden i fx Krim, men det har ikke påvirket vores hverdag på samme måde som nu. Da Trump var i Det Hvide Hus var det hele selvfølgelig noget mere ustabilt. Der var tweets i de sene nattetimer, mens præsidenten så Fox News i sengen og gav meldinger om at nu ville USA melde sig ud af NATO. Alt dette gav ustabilitet, men situationen i dag er en helt anden. Der er territorial krig på det europæiske kontinent. Et land er blevet invaderet fordi de søgte mod demokratiske værdier og havde blikket rettet mod EU og NATO frem for Putin og hans autokrati. Derfor er det også vigtigt at de europæiske lande står sammen og viser sammenhold. Vi skal søge fællesskabet og samarbejdet frem for at afskære os fra det. Vi skal stå sammen.

Verden har ændret sig meget siden vi stemte om forbeholdene sidst. Danmark og EU har ændret sig. Kriserne vi står over for er blevet mere grænseoverskridende. Derfor er der også behov for at Danmark på ny tager bestik af vores forsvarsforbehold. Europa ændrede sig d. 24. februar. Det var et skelsættende øjeblik og bliver en af de dage vi husker på lige fod med 9/11, fordi Putins invasion ændrede hele strukturen i det internationale politiske samfund. Putin har tilsidesat de internationale regler og forståelser, som har været med til at sikre freden siden Murens fald. Det skal vi tage bestik af og forholde os til på ny. Og det er altså kun de danskere, som er over 47 år i dag som stemte tilbage i 1993. Jeg kunne ikke engang stemme. Der er 2,2 mio. danskere, som er stemmeberettigede i dag, som ikke har fået mulighed for at tage stilling til vores forsvarsforbehold. Vi mener det er på tide, at vi spørger danskerne igen. Vi mener det er på tide, at danskerne på ny får mulighed for at forholde sig til vores rolle i det europæiske samarbejde.

Radikale Venstre mener at tiden er til at gøre op med forbeholdet og stå sammen med vores europæiske naboer. Vi skal afskaffe forbeholdet for at få en plads ved bordet og være med til at sætte retningen. Vi ønsker ikke status quo, men tættere samarbejde for at løse nutidens kriser. Vi mener ikke det er i Danmarks interesse, at stå uden for det europæiske forsvarssamarbejde som det eneste land i EU. Vi anbefaler derfor at danskerne stemmer ja d. 1. juni.

Relateret til det du læser ...