1. juni 2022

Et aktivt Danmark i EU gavner arbejdsmarkedet

Af Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef hos Dansk Arbejdsgiverforening

Selvom det ikke er alt på den store EU-buffet, der vækker Danmarks appetit, er det afgørende for danske virksomheder og det danske arbejdsmarked, at Danmark spiller en aktiv i rolle i kernen af EU.

Man hører ofte argumentet om, at Danmark er så lille et land, at vores aktive deltagelse i EU nærmest er ligegyldig og uden reel indflydelse. Intet kunne være mere forkert. For en lille åben økonomi er internationalt samarbejde helt afgørende. Derfor bør man vende logikken om og slutte, at netop fordi vores land i nord er særegent og lille, bør vi gøre vores indflydelse størst mulig.

Derfor er vi som arbejdsgivere optaget af, at Danmark tager aktiv del i EU-forhandlinger på mange områder. Det gælder naturligvis de steder, der er direkte forbundet til social og beskæftigelsespolitik, men det gælder også alle de områder, der ad omveje har stor betydning for det danske arbejdsmarked og danske virksomheder.

Lige nu er det EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik, der er på alles læber. Som repræsentant for arbejdsgiverne mener vi, at Danmark kan vinde meget ved at engagere os aktivt. Danmarks eventuelle stærkere deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde betyder også noget for danske virksomheder og arbejdstagere, da det kan skabe arbejdspladser og give os indflydelse.

Vi må ikke glemme, at stærke virksomheder er livsnerven i det danske arbejdsmarked og en forudsætning for finansieringen af den velfærdsstat, vi alle har gavn af.

Derfor er vores klare holdning, at Danmark skal spille en tydelig og aktive rolle i et EU-samarbejde, hvor Danmark kan være med til forme den politik der fremtidssikrer et stærkt og trygt indre marked, som er attraktivt at investere i. På den måde skabes der gode vilkår virksomhedernes trivsel, og dermed skabes de gode arbejdspladser.

Derfor er det til gavn for det det danske arbejdsmarked, at Danmark deltager i den politiske kerne af EU.

Relateret til det du læser ...