11. maj 2022

NATO til øst, EU mod syd

Martin Lidegaard, MF (RV) og formand for Udenrigspolitisk Nævn & Fhv. Udenrigsminister

Det er en bærende argumentation fra nej-siden, at NATO bedst varetager alle vores sikkerhedspolitiske interesser. Men det er forkert, for vi ser i stigende grad en ny arbejdsdeling om Europas sikkerhed, hvor NATO kigger mod Øst og EU mod Syd. 

NATO og EU begynder i højere grad at fokusere på forskellige dele af den geopolitiske dimension. NATO vil i stigende grad håndtere øst, dvs. Rusland og Putin. EU vil derimod skulle forholde sig mere til syd, det vil sige krigene, terrortruslen og ustabiliteten, der udgår fra Mellemøsten og det nordlige Afrika.  Det er den nye virkelighed efter Putins invasion af Ukraine. Begge flanker har Danmark interesser i, og derfor bør Danmark også være med ved bordet i begge samarbejder.

For både EU og Danmark har store sikkerhedspolitiske interesser syd for Europas grænser. Det gælder stabiliserende indsatser i Sahel-regionen, klimabistand, indsatser mod menneskesmugling henover Middelhavet, beskyttelse af EU´s ydre grænser og bekæmpelse af pirateri ud fra Somalias kyst. Alle sammen indsatser Danmark har interesser i – både ift. at undgå ukontrollabel migration, sikre vores maritime sektor og som et europæisk land, der i det hele taget ønsker og arbejder for mere fred mindre fattigdom i verden. Det er derfor useriøst når nej-partierne argumenterer for at Danmark ikke skal sende soldater på EU-missioner i Afrika. Selvfølgelig skal vi kunne det – det kan være i både Danmarks og EU’s interesse.

Derudover er det værd at huske på, at selvom den militære del af Ukraine-krigen vil foregå i NATO-regi det første stykke tid, vil det bagefter i høj grad være EU, der står for genopbygningen og de fredsbevarende operationer, når Putins soldater forhåbentlig snart har forladt Ukraine. Her skal Danmark da også være med og bidrage, ligesom vi skal kunne deltage i EU missioner, hvis de bliver påkrævet for at bevare freden i Bosnien, hvor Putin også puster til ilden.

Af alle disse grunde anbefaler vi i Radikale Venstre, at man stemmer ja d. 1. juni til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er ikke enten NATO eller EU. Det er både-og, det er sammenhold uden forbehold. 

Relateret til det du læser ...